Registracija į Zalcburgo seminarus 2017-iems metams

Kas gali teikti paraiškas: angliškai kalbantis medikas, kurio specialybė sutampa su seminaro tematika. Privalumas būtų, jei būtų dėstytojas/a jau parašęs/iusi mokslinių straipsnių, bet iki 45 metų amžiaus.

Norint pateikti paraišką OMI seminarams Zalcburge ir/ar praktikai Austrijos ligoninėse reikia registruotis interneto svetainėje. Eiti į www.aaf-online.org lango viršuje pasirinkti „Medicine“. Atsidarius naujam langui kairėję paspausti “Open Medical Institute (OMI)”.

Naujame lange kairėje pasirinkti „Salzburg Medical Seminars“ ir jiems atsidarius kairėje rinktis „Dates and Topics 2017“. Ties kiekvienu seminaru, kuriam paraiškų padavimo terminas dar nepasibaigęs yra aktyvi juostele „Apply“. Ji atidaro paraiškos padavimo platformą.

Pirma kartą prisijungus reikia registruotis. Pasirinkti vartotojo vardą (user name), nurodyti savo elektroninio pašto adresą. Slaptažodis (password) atsiunčiamas į nurodytą elektroninio pašto dėžutę.

Gavus slaptažodį galima teikti paraiškas. Kasmet leidžiama teikti paraiškas dviem seminaram. Norint užpildyti paraišką jungiamasi prie OMI internetinės platformos http://platform.aaf-online.org/  Suvedamas vartotojo vardas (kurį patys pasirinkote) ir elektroniniu paštu gautas slaptažodis. Pasikrauna paraiškos forma.

Paraiškos forma, tai trys vienas po kito einantys ekranai, kuriuos reikia užpildyti.

Pirmasis ekranas – asmeniniai duomenys, antrasis ekranas – profesiniai duomenys, trečiasis ekranas – teikiami dokumentai.

Kokius dokumentus reikia pateikti trečiame ekrane:

1. Skaitmeninę fotografiją, tokią kaip pase (gif or jpg)

2. CV

3. Rekomendaciją (nėra būtina seminarui, jos reikia stažuotei)

4. Skanuotą licenziją ir/ar diplomą

5. Publikacijų sąrašą (jei toks yra)

6. Trumpą motyvacijos laišką (seminarui nereikia, jos reikia teikiant paraišką stažuotei).

 

Jei nuskanuoti dokumentai yra per didelio formato (maksimalus dydis 200 kb) , tai ties kiekviena paraiškos eilute nurodyta programa, kurios pagalba galima dokumentą sumažinti iki reikiamo dydžio.

Savo paraišką/as galima redaguoti ir pildyti prisijungus prie duomenų bazės savo vartotojo vardo ir slaptažodžio pagalba

Programos koordinatorius neturi pildyti paraiškų. Koordinatorius mato visas pateiktas paraiškas, konsultuoja iškilus sunkumams, įvertina anglų kalbos žinias, patvirtina ar suvesta visa reikiama informacija. Kai paraiška pilnai užpildyta  atiduoda ją svarstyti komisijai. 

Programos koordinatorė Žaneta Savickienė. El- adresas: zaneta.savickiene@cr.vu.lt