Naudinga informacija

Elektroninių išteklių sukūrimas/auditorijų/salių rezervavimas egzaminams (Vilniaus universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras Saulėtekio al. 9 II rūmai ) 

VMA Medicinos fakulteto kuratorė – Alina Kančialskytė

(Tel. nr.: 85 236 61 33; El. paštas: alina.kancialskyte@esec.vu.lt)                                     VMA – virtuali mokymosi aplinka


Programa “Sąžiningai”

Dėstytojai ir studentai gali kreiptis į Studentų atstovybę ir užregistruoti atsiskaitymus, kuriuose dalyvautų studentai – stebėtojai ir padėtų prižiūrėti tvarką. Medicinos fakultete: saziningai@vumfsa.lt


VU grįžtamojo ryšio iš studentų sistema

Dėstytojai, studijų programos komitetų pirmininkai, padalinio vadovybė susipažinti su studentų atsiliepimais apie konkrečius studijuotus dalykus gali prisijungę prie VU informacinės sistemos, skiltyje „Apklausos“. Studentų apklausų rezultatai apie semestro studijas pagal atskiras programas skelbiami VU vidinio tinklalapio skiltyje „Grįžtamasis ryšys“.

Su studentų atsiliepimų apie konkrečius studijuotus dalykus ir semestro studijas rezultatais gali susipažinti pasibaigus studentų apklausų vykdymo laikotarpiui. Apie tai dėstytojai, studijų programos komitetų nariai ir padalinio vadovybė informuojami VU informacinės sistemos, skiltyje „Apklausos“ ir kitais šaltiniais.

Plačiau


Visi Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedros darbuotojai gali siųsti savo publikacijas registravimui į eLABa

šiuo el. pašto adresu: BUS ATNAUJINTA (siųskite .pdf)

VU mokslinių publikacijų ir studijų baigiamųjų darbų įkėlimo į eLABa tvarka


Pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkurso pareigoms eiti organizavimo nuostatai

Gydytojų tobulinimo kursai (2017 m.)

Tvarkaraščiai