VU projektas, skirtas vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje

2013 metų balandžio 25 d. tarp Vilniaus universiteto ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, kuria prasidėjo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ projektas „Neformaliojo švietimo programos, skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitete“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-017. 

Projekto tikslas – skatinti tęstinio mokymo paslaugų plėtrą aukštosiose mokyklose panaudojant turimus akademinius ir materialinius išteklius.

Projekto metu buvo parengta ir įgyvendinta farmakotechnikų tobulinimo programa, siekiant tęsti Farmacijos studijas Vilniaus universitete. 

Bendra Projekto vertė – 750.000,00 Lt.

Projektas sėkmingai įvykdytas ir baigtas 2015 m. liepos 25 d.