Nuorodos-dokumentai

Reglamentai:

VU mokslo doktorantūros reglamentas 

VU Doktorantūros reglamentas

Vilnius university regulation on doctoral studies

Vilniaus universiteto doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas

VU Medicinos krypties doktorantūros reglamentas

 

Dokumentai:

Doktorantūros studijų kokybės valdymas: metodinė medžiaga doktorantų vadovams ir doktorantams

2011-06-08 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1019 dėl doktorantūros teisės suteikimo

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-1019 “Dėl doktorantūros teisės suteikimo” pakeitimo

2010-04-12 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas  Nr. V-503 dėl Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. Įsak.625 „Dėl tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų ir kitų mokslininkų, kurie nurodomi sąrašuose siekiant įgyti doktorantūros teisę, kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybinių reikalavimų aprašas

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į LR valstybės biudžetą tvarkos aprašas

Valstybės paramos doktorantams tvarka

Medicinos mokslo krypties doktorantūros komitetas

 

Disertacijų gynimas

Dokumentų, pateikiamų Doktorantūros ir rezidentūros skyriui, prieš daktaro disertacijos gynimą sąrašas

Dokumentų sąrašas įregistruojant prašymą priimti svarstyti eksternu teikiamą ginti daktaro disertaciją

Kvalifikaciniai reikalavimai humanitarinių ir socialinių mokslo sričių mokslininkų (tarybos narių ir oponentų) dalyvaujančių daktaro disertacijų gynimuose

Kvalifikaciniai reikalavimai fizinių, biomedicinos, technologijos mokslo sričių mokslininkų (tarybos narių ir oponentų) dalyvaujančių daktaro disertacijų gynimuose

Daktaro disertacijų titulinių lapų pavyzdžiai: priedas Nr. 1   priedas Nr. 2

Daktaro disertacijos santraukos titulinių lapų pavyzdžiai: priedas Nr. 3   priedas Nr. 4

Teikiamos spausdinti daktaro disertacijos ir santraukos reikalavimai

Reikalavimai daktaro disertacijai ir disertacijos santraukai

Daktaro disertacijos gynimo posėdžio protokolo pavyzdys

 

 

VU Doktorantūra

Doktorantūros tvarka Medicinos fakultete

Svarbu! Stojamojo egzamino į doktorantūra tvarka (2016 m.)

 

Doktorantūros ir rezidentūros skyriaus kontaktai